Trädet

Varje vinter sedan jag flyttade hit har kommunen anordnat Vinterljus, en ny ljusinstallation för varje år. Tanken är att fler ska våga sig ute i mörkret för att få se installationerna, och göra det tryggare för andra då det är mer folk ute i rörelse. Det är lite fint.

Varje år är jag ute och plåtar det här. Det är rätt kul att göra, men blir sällan några bilder att tala om. Det blev inget särskilt bra i år heller men jag passade på att agera naturfotograf och plåtade mina favoritfåglar. De skapar ett fint litet mörker i kontrast till den upplysta installationen i övrigt.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!