Arch 22

Från vårens semester i Gambia. Jag plåtade inte särskilt mycket när vi var där utan tog flest bilder med den mentala avbildaren. Här är dock några bilder från landets högsta punkt, Arch 22.

Banjul:

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!