Folkets park

Jag är rätt intresserad av gamla, övergivna byggnader. Ibland besöker jag dem fast än en kanske inte får. Här är innefrån en fastighet i en medelstor svensk stad, tagen en ruggig höstdag för något år sedan.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!