Sommardrömmar

I maj 2016 verkar jag ha tagit 19 bilder med min digitalkamera. Till och med januari var en bättre månad, åtminstone mätt i antal exponeringar (40 st). Majbilderna är dock inte hopplöst förlorade, utan verkar bära på sommardrömmar och törst efter färg. Och liv utanför arbetspendling, vintermörker och bildtorka.

Jag ska inte orda mer, annat än att jag själv gillar bilden nedan.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!