Verandan

Den här bilden har jag gjort i mitt köksmörkrum, men känner inte att jag är där riktigt än. Kontrasten är hög och krävde en pre-flash och efterbelysning med mask, och för att hantera kontrasten jobbade jag med split-grade men på något sätt blev kontrasten i mellantonerna rätt låg? Inte helt nöjd.

När jag höll på med bilden var det ett meck att hitta lämplig belysning för en pre-flash och totalt tog bilden rätt lång tid att göra. När jag väl hittat en lämplig tid orkade jag inte riktigt börja om från början när jag väl såg hur tråkiga mellantonerna blev, och jag bestämde mig för att nöja mig med bilden ändå.

Tills nästa försök har jag hittat en mer tillförlitlig metod att hitta pre-flash och jag ska även kalibrera klart min mörkrumstimer. Jag förlitar mig en del på den när den väl är kalibrerad, den gör livet enklare och det går lite snabbare att komma rätt nära finliret.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!