Sommarminne

Järnlunden

Inget att orda om egentligen, en bild av ett gammalt sommarminne återfunnet på en bortglömd rulle film. Kanske något banal, men trivsam.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!