Skärgårdsmellis del 2

Untitled

Här är några bilder från midsommar. Bilden nedan är samma som i förra inlägget, men nu på papper. Det var skönt att kopiera, trots att temperaturen i mörkrummet/köket var ca 27°C.

Untitled

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!