Skärgårdsmellis

Bara en snabb skanning. Knäppte några morgonkort vid senaste besöket på västkusten, det var väldigt fint.

Adox CHS 100 II, Adox Adonal, Fuji GW690III (aka Texas-Leica).

Kanske blir en mörkrumskopia av den också, vem vet?

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!