Tim Rudman

Jag vet inte hur jag lyckades missa denna video tidigare, men den handlar om Tim Rudman (en inom mörkrumskretsar relativt känd fotograf & författare till ett flertal eftertraktade böcker om bland annat lith & toningstekniker) när han gör en kopia från sin senaste bok "Iceland, an Uneasy Calm".

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!