En bild berättar

Vi tar oss tid att titta på bilder och upptäcker att de rymmer så mycket än vi först tror. Rasmus Åkerblom avslöjar de dramatiska berättelserna bakom fotografierna.

Det här var rätt kul.

http://www.svt.se/en-bild-berattar/

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!