Andreas-mysteriet

Andreas

Kopierade några bilder åt Kalle nyligen för ett par månader sedan, bilden ovan är på vår kompis Andreas. Förutom att det var rätt roligt att kopiera lite slarvigt så förbryllar denna bild mig - varför är högra halvan av bilden mörkare än den vänstra?

Nuvarande arbetshypotes är att sista stumpen av filmen legat mot denna bild och därför påverkat hur framkallaren har rört sig precis där. Jag vet inte riktigt om jag håller med folk som tycker att slumpen är en viktig komponent i det analoga...

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!