Decembermörker, 2014

Två bilder från decembermörkret år 2014. Återfunna bilder från när jag letade bilder till temat hemma för 2016 års månadsmöte i fotoföreningen Linslusen.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!