Omberg 2012

Untitled

Tagen på Omberg i februari 2012, småbild och Kodak TMAX 400. Tidigare förbisett negativ på en lite tråkig rulle men fick en ny chans och det visade sig funka mycket bra med en dos split-grade-kopiering. Liten kopia på 8x10".

Negativarket påstår att rullen är soppad i HC-110 dilB men vem bryr sig? :)


Teknik

För den tekniskt intresserade använde jag split-grade-tekniken för att göra denna kopia. Jag började med att fastställa skuggtonerna (då jag visste att negativet kräver en lite högre kontrast) med filter #5 nedanför objektivet. För andra bilder kan det vara bättre att börja med lågkontrastfiltret, det beror på den övergripande tonen i bild man vill åt - mycket ljusa toner, börja med att sätta dessa, och vice versa.

När jag hittat en lämplig tid gjorde jag en arbetskopia för att lättare klura hur jag skulle belysa med lågkontrastfiltret (som går mest på de ljusa tonerna). Då såg bilden ut såhär:

Jag gjorde en ny teststripp på snön i förgrunden för att se hur mycket exponering som krävdes för att skapa någon form av ton i den, och kikade även på hur de snötäckta träden påverkades av belysningen.

Under lågkontrastbelysningen pjattade jag det lilla trädet strax till höger om mitten av bilden, då jag redan var nöjd med tonen i dess grenar. Jag efterbelyste snön i basen av bilden då den krävde mer exponering än övriga detaljer i bilden. Vid högkontrastexponeringen efterbelyste jag hörnen för att ge dem lite mer svärta så att blicken inte ska flyta iväg utan fortsätta distraheras av de lutande träden i bild.

Bilden fick även 4 minuter i Moersch MT5 1:9 även om det inte har påverkat bildens ton nämnvärt. Tittar jag noga kan jag se att trädstammarna har fått en aningens varmare ton i slutkopian än i den otonade arbetskopian, det syns förhoppningsvis även i bilderna ovan.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!