Pornografi

Den har redan cirkulerat på internet ett tag, men den är inte helt fel att titta på - Filmomaten.

Tydligen ska konstruktören bygga några exemplar, men då för drygt 2000 euro styck. Det är lite för saftigt för mig.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!