Ögd

Untitled

Från en tid innan jag visste bättre - tiden då jag trodde att jag var högerögd. Se bara hur jag kniper med mitt vänstra öga, för att det inte skulle ta över när jag plåtade med det andra. Idag plåtar jag med mitt tredje öga. :)

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!