Om att göra teststrippar

För allmän kännedom - det här är ett riktigt bra sätt att göra teststrippar på. Man behöver inte ens göra det på en och samma pappersbit som ovan, numera klipper jag mest ut småbitar av papper och lägger på samma ställe och belyser varje bit med en tid.

Jag börjar med stora steg om jag inte har ett hum om ungefärlig tid. 4, 8, 16 och ibland 32 s. Ligger tiden någonstans mellan 8 och 16 fortsätter jag med 10, 12.5 vid behov (mellan 16 och 32, teststrippar på 20.2 & 25.4 osv). Vill jag ner på högre precisionsnivå än så går jag ner på steg om 1/6 steg. Sen brukar jag tröttna, för när jag börjar efterbelysa andra områden brukar ströljuset från efterbelysningen ändå slöja kopian något. Bilden ovan är nog i steg om 1/3 steg.

Varför göra som ovan? Därför att jag oftast är mest intresserad av att veta saker om en specifik punkt i bilden, som i bilden ovan.

Nu för tiden fuskar jag dock ofta. Jag har en timer med inbyggd ljusmätare, kalibrerad till Ilford MG IV RC som jag gör testkopior med. Det blir inte alltid rätt, men ofta tillräckligt nära för att göra en arbetskopia för utvärdering med. Det är rätt praktiskt.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!