Gerry Yaum

Jag har svårt att förstå varför inte fler har upptäckt denna fotograf. Hans blogg är förvisso bitvis svår att hänga med i, men mängden arbete, hans blotta kunskap och hans printar...alltså hans printar!

Det var först efter att ha kollat på en (hel) del av hans videoarkiv jag verkligen började lära mig att använda masker när jag kopierar. Jag är inte på långa vägar i klass med honom, men en liten bit i taget...

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!