Fotografiskt minne

I perioder av arbetspendling och decembermörker är det både skönt och betungande att ha hur mycket bilder som helst att gå igenom och bearbeta. Skönt att kunna stänga sig inne i mörkret och bara...bearbeta. Bild efter bild. Jobbigt att känna att man har presterat så mycket mer i liknande situationer förut.

Ovan är dock ett gott minne av en trevlig dag och en vänlig påminnelse om att vinter & kyla faktiskt kan vara bra. Solsken, snålblåst och femton minus. Frustrationen vid kopiering när jag upptäcker att pappret är slöjat, och att glappet i kontrastfilter från 3 till 4.5 gör bilden omöjlig att göra tillräckligt bra.

Jag kommer ge den här bilden ett försök till. Kaliumbromid i framkallaren för slöjan, nya filter för att komma närmre. Jag kanske använder split-grade för att verkligen landa där jag vill. Bilden ska bli till igen.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!