Skam den som ger sig

Morgonljus är fint, även om kontrasten kan vara lite hög ibland. Särskilt med ett gulfilter på och en lite väl ambitiös idé om hur lång tonskala man egentligen ska ha.

Bilden togs en tidig januarimorgon i Porto. Jag ville behålla skuggtonerna så långt som möjligt men kände mig lat och ville inte underframkalla filmen för att kompensera för den häftiga kontrasten.

Nedan är första testskottet:

Inte riktigt där jag ville ha den. Lite tålamod, en pre-flash, nollans kontrast, en utskuren mask och flera vändor efterbelysning med en bit kartong...ja, skam den som ger sig!

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!