Sköljbilder, del 3

Adox MCP 310, Dektol och några minuter i väntan på arkivsköljen. Negativet taget med en Olympus XA, Fomapan 100 och gissningsvis framkallad i Kodak D-76.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!