Chillibilden

Chillibilden jag skrev om här om dagen.. Jag tycker det är rätt ballt att det finns tonalitet att bränna fram i högdagrarna, bara man har lite tålamod (i detta fall, flera hundra procents extra exponering).

Makrooptik, mellanformat, Rollei RPX 100, kopia på Adox MCP 24x30. Otonad.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!