ISO64, f16, 5min

Det är något lite tillfredställande med att ställa in B som tid och plocka fram en timer för att göra en exponering. Det är fint att se hur ljuset förändras under exponeringen, när solens sista strålar slutar färga molnen bakom mig rosa och jag ser hur den riktiga blåtimmen inträder.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!