Alf om fotografiet

Alf Johansson skriver om piktorialismen och jag tycker han slår huvudet på spiken:

Men problemet med fotografi, som jag ser det, är att alla bilder hela tiden jämförs sida vid sida. Inom litteraturen skulle man aldrig jämföra en teknisk manual, ett journalistiskt arbete, en biografi, en roman och en ren fantasyberättelse med varandra och hävda att den tekniska manualen var bättre än till exempel romanen. De är helt enkelt inte jämförbara, jag tror att många av oss skulle må bra av den insikten även när det gäller fotografi ibland.

Jag gissar dock att fotografiet aldrig kommer slippa ifrån vad dess indexikalitet och hur detta formar idéen om hur ett fotografi ska vara. Som medie är fotografi inget väsensskilt från att skriva, rita eller skulptera något, det är precis lika subjektivt som andra konstformer - men indexikaliteten skapar förväntningar om att ett fotografi ska vara sant och inte manipulera verkligheten.

Jag tror jag predikar för de redan frälsta när jag vill säga att verkligheten är ett problematiskt begrepp, att man manipulerar den redan när man väljer sitt utsnitt, brännvid och ögonblick. Att fotografiet av sin natur alltid är en lögn, även om det tycks vara ett utsnitt av sanningen.

Oscar Carlsson

Read more posts by this author.

Linköping

Subscribe to oscar.carlsson.photography

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!